+37052430434

Skydų gamyba

MŪSŲ GAMINAMI SKYDAI:

 • Vėdinimo sistemos skydai
 • Dūmų šalinimo ir CO vėdinimo skydai
 • Gaisro gesinimo skydai
 • Šilumos punkto skydai
 • Ugnies vožtuvų skydai
 • Dispečerizacijos skydai
 • PVS skydai
 • Vandentvarkos objektų skydai
 • Rėlinės apsaugos skydai
 • TSPĮ skydai
 • Pastatų įvadiniai skydai
 • Liftų skydai
 • Butų skydai
 • Laikino įvado/statybvietės skydai
 • ARĮ skydai
 • Apšvietimo valdymo skydai
 • Kiti skydai pagal užsakovo individualią
  užduotį

Mūsų gaminami skydai