+37052430434

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS POLITIKA

UAB „Eltalis“ moderni, greitai besivystanti, inovatyvi bendrovė, kurios pagrindinės veiklos sritys yra pastatų inžinerinių sistemų (priešgaisrinių sistemų, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) procesų valdymo ir automatizacijos projektavimas, montavimas, įrengimas ir eksploatacija, projektų valdymas. Bendrovė siekia, kad  jos vykdomi projektai bei teikiamos paslaugos atitiktų klientų poreikius bei lūkesčius. Bendrovė nuolat rūpinasi, kad būtų mažinamas poveikis aplinkai, kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema užtikrintų harmoningą bendrovės veiklą ir tvarią aplinką. Kurdama ir vystydama konkurencingą verslą, rūpindamasi vykdomų projektų bei paslaugų kokybe, suprasdama ir vertindama aplinkai daromus poveikius bei siekdama išlaikyti švarią ir sveiką aplinką, UAB „Eltalis“ vadovybė įsipareigoja:

  • kurti moderniais vadybos principais paremtą, nuolat tobulėjančią, į užsibrėžtų tikslų siekimą orientuotą, su iššūkiais kovojančią ir greitai į pokyčius reaguojančią bendrovę bei siekti, kad visi veiklos procesai būtų efektyviai valdomi;
  • tausoti aplinką bei gamtinius išteklius, įskaitant taršos prevenciją ir kitus su organizacijos kontekstu susijusius įsipareigojimus, mažinti atliekų susidarymą; 
  • projektuojant ir diegiant naujus produktus taikyti aplinkosauginius kriterijus, skatinti savo klientus rinktis aplinką tausojančius sprendimus bei optimizuoti energijos suvartojimą;
  • pašalinti pavojus ir mažinti darbuotojų sveikatos ir saugos rizikas;
  • šviesti ir mokyti darbuotojus, ugdyti jų ir kitų bendrovės vardu dirbančių asmenų atsakingumą už savo darbo kokybę ir aplinkos apsaugą, užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, rūpintis jų sveikata ir gerove;
  • užtikrinti konsultavimąsi su darbuotojais ir jų atstovais bei jų dalyvavimą vadybos sistemos veikloje; 
  • laikytis bendrovei taikomų teisės aktų ir kitų reikalavimų, kuriuos bendrovė prisiima; 
  • plėtoti ilgalaikius ryšius su partneriais ir užsakovais, atsakingai vertinti tiekėjus bei subrangovus, atsižvelgiant į aplinkosauginius aspektus ir DSS pavojus, palaikyti su jais glaudžius, abipusiai naudingus ryšius;
  • siekti vadybos sistemos nuolatinio gerinimo, kuriant aplinkos apsaugos veiksmingumo įvertinimo procedūras ir susijusius rodiklius.

Aukščiausioji vadovybė sukūrė, įgyvendino bei tinkamai prižiūri vadybos sistemą,  atitinkančią  LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST ISO 45001:2018 standartų reikalavimus, nuolat gerina jos rezultatyvumą ir didina bendrovės aplinkos apsaugos ir darbuotojų sveikatos ir saugos  veiksmingumą. Politika yra viešas dokumentas, paskelbta bendrovėje ir prieinama suinteresuotoms šalis.

Bendrovė periodiškai peržiūri vykdomą politiką, vadovaujasi jos nuostatomis ir nustato konkrečius bendrovės kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos tikslus bei uždavinius.

Vilnius, 2022-10-31         Direktorius Paulius Rukas