Es parama

UAB „Eltalis" sėkmingai įgyvendino Europos sąjungos remiamą projektą

Statinių inžinerinių sistemų valdymo ir automatikos projektavimo bei montavimo įmonė UAB „Eltalis", siekdama išlaikyti pardavimų apimtis, didinti eksportą į esamas rinkas, o tuo pačiu plėstis į naujas, nuo 2010 m. kovo mėn. iki 2010 m. rugpjūčio mėn. įgyvendino projektą „UAB „Eltalio" plėtra į Gruzijos rinką", pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę „Naujos galimybės".

Projekto pagrindinis tikslas buvo padidinti įmonės konkurencingumą, ieškant plėtros galimybių naujose rinkose. UAB „Eltalis" šių tikslų įgyvendinimui gavo 105422 litų paramą ir 45182 litų prisidėjo įmonės lėšomis.

Projektu buvo atlikti Gruzijos rinkos tyrimai, parengta eksporto plėtros strategija, numatanti įmonės veiklos plėtrą Gruzijoje. UAB „Eltalis" dalyvavo statybos parodoje „CAUCASUS BUILD 2010", vykusioje Tbilisyje gegužės 19-22 dienomis, kur įmonės stendas sulaukė tūkstančių lankytojų dėmesio. Parodos rengėjai įvertino UAB „Eltalis" populiarumą tarp parodos dalyvių ir įteikė apdovanojimą už vieną labiausiai lankytų parodos stendų. Parodoje taip pat užmegzta naudingų įmonei verslo ryšių.

UAB „Eltalis" buvo pakviesta įrengti nuolatines savo įmonės produkcijos ir parduodamų valdymo sistemų ekspozicijas pirmame „Specializuotame statybos medžiagų ir inovatyvių inžinerinių technologijų centre" Kaukazo regione. Šio centro atidarymo data - 2010 m. rugsėjo 23 d. Oficialiame atidaryme dalyvaus Gruzijos aplinkos ministras, svarbiausių Gruzijos statybinių organizacijų atstovai, architektai, inžinieriai.

 

PLAČIAU APIE PROJEKTĄ:

Projektas - VP2-2.1-ŪM-04-K-01-240
Projekto pavadinimas - „UAB "Eltalis" plėtra į Gruzijos rinką
Projekto vykdytojas - UAB „Eltalis"
Priemonė - pagal Lietuvos 2007 - 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės".
Uždavinys - padidinti įmonių produktyvumą.
Sutarties pasirašymo data - 2010-03-25
Projekto vykdymo pradžia - 2010-03-01
Projekto vykdymo pabaiga - 2010-09-01
Projekto įgyvendinimo trukmė - 6mėn.
Projekto vertė - 150.604,00 Lt
Paramos suma iš viso - 105.422,00 Lt
UAB „Eltalis" įnašas - 45.182,00 Lt

Projekto aprašymas:
1999 m. įkurtos įmonės UAB „Eltalis" pagrindinė veikla yra automatikos (elektros) skydų gamyba ir inžinerinių tinklų automatizavimo projektavimas.
Projekto poreikį sąlygoja siekis išlaikyti esamas pardavimų apimtis, didinti eksporto pajamas, operatyviai plėstis į naujas užsienio rinkas.

Projekto įgyvendinimo tikslai: išlaikyti esamą eksportą, apyvartą, darbo našumą bei padidinti šiuos rodiklius, projekto įgyvendinimo metu (6 mėn.) bus: parengiama įmonės produkcijos eksporto plėtros strategija, atliekami užsienio rinkų tyrimai, parengiamos įvaizdžio gerinimo priemonės, dalyvaujama parodose.

Projekto metu sukurti rezultatai paskatins gaminti aukštos kokybės produkciją, kuri bus eksportuojama į naujas užsienio šalių rinkas, ko pasekoje išaugs įmonės ir jos tiekėjų eksporto, apyvartos, darbo našumo rodikliai ir pagerės produkcijos bei teikiamų paslaugų kokybė.