VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras

Задача: Beveik 14 000 m2 ploto komplekso inžinerinių sistemų automatizavimas ir apjungimas į bendrą valdymo sistemą (PVS)

Statant ir įrengiant Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą, UAB „Eltalis“ ir Ko specialistai buvo atsakingi už visų pagrindinių pastato inžinerinių sistemų automatizavimą ir apjungimą į bendrą pastato valdymo sistemą (toliau PVS; angl. BMS, Building Management System). Duomenys apie sistemų būsenas ir gedimus PVS tinklu perduodami į centrinės valdymo stoties kompiuterį, kuriame šie duomenys stebimi, registruojami ir archyvuojami. Į PVS buvo įtrauktos pagrindinės inžinerinės sistemos: vėdinimo, oro kondicionavimo, šilumos punkto, dūmų šalinimo, gaisro gesinimo valdymo pagrindiniai kontrolės mazgai ir būsenos.


< Вернуться к проектам